Citaten dr. C.J. Schuurman

Worden wie je in wezen bent

Het IK is een voorlopige veronderstelling van wie je in wezen bent.

 

Om te kunnen worden wie ik in wezen ben, moet ik tastend en experimenterend mijn weg mogen gaan, zonder haast. Moet ik fouten mogen maken zonder knagend schuldgevoel, levend vanuit de realiteit. Meen ik echter van mijzelf te moeten eisen dat ik direct zo moet kunnen zijn als ik eigenlijk ben, dan knijp ik mijn wordingsmogelijkheid af, en leef onder de tirannie van het ideaal.

Door de tweeheid heen

De mens moet door het lijden heen: in de eerste plaats door de bewustwording, door de tweeheid, heen. Hij moet hier doorheen om te ontdekken dat de werkelijkheid niet door het getal twee kan worden aangeduid. Hij moet gaan zien dat de werkelijkheid wordt aangeduid met het getal drie. Hij moet zijn eigen drie-eenheids-vermogen gaan ontdekken en zo gaan beleven dat de tweeheid voor hem alleen nog maar schijn is en dat het wezenlijke is: de verbinding tussen de twee met het derde. Het derde is als het licht van de lamp tussen de twee polen van de elektrische spanning, het vuur, dat brandt tussen brandstof en zuurstof. Dat is het echte en niet die twee polen, die zijn alleen maar voorwaarde, opdat het echte zich kan manifesteren. Zo is dus de drie-eenheid inderdaad het creatieve beginsel in de mens.

C.J. (Kees) Schuurman (1898-1979) was bacterioloog-hygiënist, psychiater en publicist. Schuurman kwam tot het inzicht dat psychische hygiëne de hoogste maatschappelijke prioriteit verdient. Zijn term 'zelfbezinning' benadrukt de herwaardering van het persoonlijke en werpt licht op ieders bijdrage aan een humane wereld. Schuurman was in zijn tijd nauw verbonden aan de Internationale School voor Wijsbegeerte en grondlegger van het Centrum voor Zelfbezinning.

Zeven vragen

Dr. Kees Schuurman (1898-1979) formuleerde ooit zeven vragen die goed van pas komen bij zelfonderzoek. Zeven praktische vragen voor meer zelfinzicht.

 

1. WAT SPEELT ER?

Er zijn veel zaken die je aandacht vragen, maar welk thema is nu het meest aan de orde?

2. HOE LEEF JE TEGENWOORDIG?

Merk je dat je vlucht, ga je iets uit de weg omdat je het te moeilijk vindt, of ga je de confrontatie werkelijk aan?

3. WAT IS JE EIGEN AANDEEL?

Wat heb je eigenlijk zelf gedaan om deze situatie te laten ontstaan? Dit is belangrijk omdat we geneigd te zijn het eerst aan de omstandigheden te denken en onze eigen bijdrage niet te zien.

4. WAT IS VAN JEZELF EN WAT IS VAN ANDEREN?

Wanneer je jouw geschiedenis nagaat, hoe heeft je omgeving je dan beïnvloed en wat is er van jezelf uitgegaan? Het gaat hierbij vooral om wat je echt heeft geraakt.

5. WAT IS DE RODE DRAAD?

Wat zie je voorlopig als de beslissende momenten in je leven? Ook hier kijk je naar je eigen aandeel en de invloed van je omgeving.

6. WAT STAAT JE TE DOEN?

Wat is jouw innerlijke opdracht zoals die tevoorschijn komt uit die rode draad?

7. WAAR LIGT JE UITDAGING?

Welke weerstanden heb je te overwinnen om deze opdracht te vervullen?

 

C.J. Schuurman, De rode draad in ons leven: onze ervaringen als signalen van opdracht en bestemming (Deventer, 1998)

The Self Creation Principle

EVERY TIME YOU ACT, YOU ADD STRENGTH TO THE MOTIVATING IDEA BEHIND WHAT YOU HAVE DONE. 
-- George Weinberg, American psychologist (1929-2017)