Socratisch faciliteren

Oordeelsvorming door deugdelijk denken

Denken in vragen
Aannames checken
Uitspraken rechtvaardigen
Reflecteren op eigen handelen
Misvattingen ophelderen
Tot de kern komen

Onderzoek wat te denken geeft. Wat zijn de feiten en welke waarheid wordt door de feiten gestaafd? We kijken met een frisse blik naar de geldigheid van onze ideeën.