Kortdurende coaching

Breng klaarheid in je overwegingen en keuzes 


Van verwarring naar verheldering in 5 gesprekken

Coaching is een effectieve manier om erachter te komen wat je eigenlijk wilt. De benadering is open, niet-wetend en doeltreffend.

   

Invalshoeken

Verkennen van de vraag, zorg of behoefte; de vraag helder krijgen
Mindfulness; opmerkzaamheid hier en nu
Focussen; bewustwording vanuit innerlijk aanvoelen
Inzoomen op een cruciaal moment
Checken van aannames die als vanzelfsprekend worden ervaren
Misvattingen ophelderen
Beperkende overtuigingen ombuigen
Groeikansen zien en doelen formuleren

Acceptatie en commitment

Coaching - de taal van leren en transformeren


Coaching maakt gebruik van psychologische inzichten. Behandeling van diepgewortelde psychische klachten is echter niet aan de orde. Problematische zaken uit het verleden komen alleen zijdelings ter sprake. 


De helende werking van coaching zit 'm in deugdelijk denken, lichaamsbewustzijn en zelfbewust gedrag. 


Tarieven

Zakelijk tarief: 5 gesprekken € 1.125,- (exclusief BTW)
ZZP-er: 5 gesprekken € 750,- (exclusief BTW)
Particulier tarief: 5 gesprekken € 750,- (inclusief BTW)

In een coachgesprek gebeurt meer dan in je eigen bovenkamer.