Kortdurende coaching

Klaarheid in overwegingen en keuzes 


Van verwarring naar verheldering in maximaal 5 gesprekken

Coaching is een effectieve manier om erachter te komen wat je eigenlijk wilt. De benadering is open, niet-wetend en doeltreffend.

   

Invalshoeken

Verkennen van de vraag, zorg of behoefte; de vraag helder krijgen
Mindfulness; opmerkzaamheid hier en nu
Focussen; bewustwording vanuit innerlijk aanvoelen
Inzoomen op een cruciaal moment
Checken van aannames die als vanzelfsprekend worden ervaren
Misvattingen ophelderen
Beperkende overtuigingen ombuigen
Mogelijkheden bepalen

Acceptatie en commitment

Coaching - de taal van leren en transformeren


Coaching maakt gebruik van psychologische inzichten. Behandeling van diepgewortelde psychische klachten is echter niet aan de orde. Problematische zaken uit het verleden komen alleen zijdelings ter sprake. 


De helende werking van coaching zit 'm in deugdelijk denken, lichaamsbewustzijn en zelfbewust gedrag. 


Vergoeding

Particulier tarief € 85,00 per gesprek incl. BTW 

Intakegesprek € 35,00 incl. BTW
Zakelijk uurtarief € 125,00 excl. 21% BTW

In een coachgesprek gebeurt meer dan in je eigen bovenkamer.